Anmälan

8 juni 14:00 - 15:00

Upplev programmen

Kanske står du som verksamhetsledare, precis som många andra, i en situation som kräver extra mycket av dig just nu? Målet med Mgruppens Executive MBA-program är att du ska rustas för att framgångsrikt bemästra en ledande roll med helhetsansvar för verksamheten. Du utvecklar en välfungerande verktygslåda, erbjuds erfarenhetsutbyte och bygger nätverk med andra i liknande positioner samt få en strategisk överblick av hela din verksamhet. 

Under webinariet kommer du att få träffa programansvariga för Master of Strategy och Master of Finance. De kommer att ge dig: 

  • sina egna lärdomar och erfarenheter med fokus på strategi och ekonomi
  • en inblick i hur det är att gå respektive program 
  • vad man som deltagare kommer att ta med sig från programmen 
  • tidigare deltagares konkreta exempel på vad deras Executive MBA bidragit med

Det här är också ett unikt tillfälle att lära känna och ställa frågor direkt till programansvariga. 


Har du inte möjlighet att vara med på webinariet men vill ha en dialog med oss? Skicka ett mail till info@mgruppen.se med dina kontaktuppgifter så bokar vi in en tid för rådgivning som passar dig.

Anmälan

Vi ses vid skärmen! 

Mgruppens webinar är live och när du anmält dig kommer vi maila dig en länk så du kan delta via videoverktyget Zoom. 

Anmälan

Utbildare

Gunnar Åkesson
Programansvarig Master of Finance

Gunnar är Ekon.Dr med bakgrund som forskare och lärare i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har varit programansvarig och teamledare för företagsinterna program vid Institutet för Företalgsledning (IFL) och programansvarig för både skräddarsydda och öppna ledarutvecklingsprogram vid Handelshögskolan Executive Education.  Vid sidan av rollen som ansvarig för Executive Master of Finance och Management Acceleration Program verkar Gunnar som coach och handledare till nyckelbefattningshavare och rådgivare i affärs- och ledarutvecklingsfrågor med fokus på förändring och kommunikation.

Läs mer

Esbjörn Wickström
Programansvarig Executive Master of Strategy

Esbjörn har lång och bred erfarenhet av företagsledning, affärs- och verksamhetsutveckling. Genom olika funktioner och chefsled har han lett utveckling och förändring med resultat i fokus. Bakgrunden har Esbjörn i beteendevetenskap och organisationsutveckling med studier och praktiskt arbete i såväl små som stora verksamheter på nationell och internationell nivå. 

Läs mer

Organized by